محدودیت های آپلود فایل

» حداکثر مجاز تعداد ارسال فایل: 2
» ماکزیمم حجم مجاز برای ارسال: 2 MB
» پسوند های مجاز فایل برای آپلود:

.gif, .jpg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf

بستن پنجره